Phát triển bền vững

Tầm nhìn

Công ty Cổ phần Thủy sản Hưng Trường Phát (AQUAMARINE-HTP) đảm bảo thực hiện việc bảo tồn và phát triển bền vững các sản phẩm nhuyễn thể hai mảnh vỏ ở Việt Nam, đặc biệt là Nghêu Bến Tre (Meretrix Lyrata) để đạt được lợi thế cạnh tranh cho Hưng Trường Phát.

Sứ mệnh

Không ngừng phát triển và cải tiến liên tục, AQUAMARINE-HTP cam kết đảm bảo đạt được các tiêu chuẩn cao nhất về Chất lượng, An toàn thực phẩm, Môi trường, Bền vững và Trách nhiệm xã hội.

Mục tiêu chiến lược đến năm 2020

Đến năm 2020, sản lượng xuất khẩu của AQUAMARINE-HTP đạt mức 10.000 tấn/năm và có mặt tại các thị trường Châu Âu, Hoa Kỳ và Châu Mỹ, Úc, Nhật Bản và Châu Á.

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi cam kết: Giữ vai trò là đối tác tích cực trong chuỗi cung ứng, chúng tôi đảm bảo xây dựng và duy trì mối quan hệ về lợi ích một cách hài hòa giữa các bên để cùng phát triển.

Không ngừng đổi mới và phát triển sản phẩm là nền tảng tạo ra sự khác biệt về chất lượng và tính ổn định giữa sản phẩm của chúng tôi so với các sản phẩm cạnh tranh.